Tag: Oslo helikopterplass

12 innlegg

11-20220907-CAA-Utsatt høringsfrist

Utsatt høringsfrist – endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi viser til vår nylig utsendte høring om endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder antall tillatte flybevegelser til og fra landingsplassen. Høringsfristen ble satt til 1. november 2022. Politidirektoratet har i etterkant av utsendt høring bedt om […]

15-20200912-Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud

Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud. Norsk forening mot støy viser til vår innsynsbegjæring datert 08.08.2022 og til midlertidig svar datert 15.08.2022 fra seksjonsleder Hilde Hognestad Straumann ved Helikoptertjenesten, Oslo Politidistrikt. Vi kan foreløpig ikke se å ha mottatt noe svar på vår innsynsbegjæring om • flybevegelser ved […]

(08a) 20220804-Vestre-Høringssvar

Høringssvar fra Silja Vestre datert 04.08.2022.
Politidirektoratet har søkt om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder en økning av antall tillatte flybevegelser.
Politiet bør ikke få tillatelse til økt antall flybevegelser, så lenge de overkjører lokalbefolkningen på Bjørndal, og ikke en gang overholder dagens konsesjon.

(08b) 20210511-Politiet-Tilbakemelding på støyklager fra Silja Vestre

Brev fra Oslo politidistrikt datert 11.05.2021 til Silja Vestre.Vi tar selvsagt imot og registrerer alt du sender oss. Du er imidlertid nå informert om at du ikke kan påregne at alle dine henvendelser heretter foranlediger et svar. Dette er godt innenfor vanlig forvaltningspraksis.Jeg avslutter fra min side med dette brevveksling om dette mellom oss for denne gang.

(07b) 20220712-Stoyforening-Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik. Notat fra Sven Brun, Norsk forening mot støy, datert 12.07.2022. Dette notatet beskriver virksomheten, bakgrunn og bekymringer etter at Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) ble opprettet ved Taraldrud og Politiets helikoptertjeneste startet sin flyvning med de tre politihelikoptrene fra Oslo helikopterplass, Taraldrud. […]

(07a) 20220713-Stoyforening-Oslo helikopterplass, Taraldrud – avvik fra konsesjon

Oslo helikopterplass, Taraldrud – avvik fra konsesjon. Brev datert 13.07.2022 fra Norsk forening mot støy til Luftfartstilsynet. Norsk forening mot støy viser til vårt notat om Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi ber om at Luftfartstilsynet gjør et grundig tilsyn og vurderer virksomhet ved helikopterplassen, i lys av de avvik vi peker […]