Kontaktmøter under utarbeidelse av planprogram

Planprogrammet for planarbeidet til nytt beredskapssenter ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.10. – 06.12.2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogrammet 07.04.2017.

I forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet, ble det avholdt kontaktmøter mellom myndighetene og kommuner i perioden 2016 og 2017.

Møtereferatene ligger på regjeringens sider, under tittelen «Kontaktmøter mellom myndigheterene og kommunene»:

https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/motereferater/

Planarbeidet ble utført som statlig plan, men de samme kravene til prosess og medvirkning gjelder som for en ordinær kommunal planprosess.

Oslo kommune var ikke med på disse kontaktmøtene. Dette er antagelig et brudd på Plan- og bygningslovens krav om medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Møtereferater

Kontaktmøtene mellom myndighetene og Oppegård og Ski kommune ble holdt i perioden 10.11.2016 – 15.02.2017, som var perioden da planprogrammet var ute til høring og fram til fastsettelse av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I denne perioden ble også konsekvensutredningene for reguleringsplanen utarbeidet.

10.11.2016

Møtet ble holdt i Ski rådhus med deltagere fra prosjektet og Ski og Oppegård kommune.

24.11.2016

Møtet ble holdt i Oppegård rådhus med deltagere fra prosjektet og Ski og Oppegård kommune.

08.12.2016

Møtet ble holdt i Ski rådhus.

22.12.2016

Møtet ble holdt i Oppegård rådhus.

12.01.2017

Møtet ble holdt i Ski rådhus.

På møtet ble merknader til planprogrammet gjennomgått.

26.01.2017

Møtet ble holdt i Oppegård rådhus.

15.02.2017

Møtet ble holdt i Ski rådhus