Tag: konsesjon

12 innlegg

10-20220824-POD-Utsettelse av høringsfrist

I forbindelse med at Luftfartstilsynet har sendt politiets søknad ut på høring, samt blant annet innsigelser fra administrator for Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» av 25.06.22 har politiet arbeidet videre med saken. … Politiet ønsker derfor at det gjennomføres en ny støyberegning fra Sintef sett ut fra kunnskapen om hvordan […]

(08a) 20220804-Vestre-Høringssvar

Høringssvar fra Silja Vestre datert 04.08.2022.
Politidirektoratet har søkt om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder en økning av antall tillatte flybevegelser.
Politiet bør ikke få tillatelse til økt antall flybevegelser, så lenge de overkjører lokalbefolkningen på Bjørndal, og ikke en gang overholder dagens konsesjon.

(07b) 20220712-Stoyforening-Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik. Notat fra Sven Brun, Norsk forening mot støy, datert 12.07.2022. Dette notatet beskriver virksomheten, bakgrunn og bekymringer etter at Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) ble opprettet ved Taraldrud og Politiets helikoptertjeneste startet sin flyvning med de tre politihelikoptrene fra Oslo helikopterplass, Taraldrud. […]

(07a) 20220713-Stoyforening-Oslo helikopterplass, Taraldrud – avvik fra konsesjon

Oslo helikopterplass, Taraldrud – avvik fra konsesjon. Brev datert 13.07.2022 fra Norsk forening mot støy til Luftfartstilsynet. Norsk forening mot støy viser til vårt notat om Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi ber om at Luftfartstilsynet gjør et grundig tilsyn og vurderer virksomhet ved helikopterplassen, i lys av de avvik vi peker […]