22-20221101b-BBS-Høringssvar (notat)

Vi viser til høring knyttet til søknad fra Politidirektoratet om endringer i konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi viser videre til vår uttalelse datert 10. mai 2022 som vi forutsetter tas med i vurdering av søknaden fra Politidirektoratets om utvidet konsesjon.

Når Politidirektoratet gikk inn for lokalisering av beredskapssentret og helikopterplassen på Taraldrud nær store boligområder i Oppegård/Nordre Follo og Oslo, var det åpenbart at denne plasseringen ville medføre begrensninger på aktiviteten. I hele planprosessen ble det lagt til grunn at virksomheten av allmenne hensyn ville måtte begrenses.
Søknaden om utvidet konsesjonsvilkår må avvises.

Med vennlig hilsen
Bjørndal boligsammenslutning (BBS)


  • Filstørrelse 259.98 KB
  • Versjon
  • Opprettet 22.11.2022
  • Sist oppdatert 22.11.2022
  • Ikon Last ned