17-20220922-SD-Ber Luftfartstilsynet besvare henvendelse

Ber om at Luftfartstilsynet besvarer henvendelse fra Hanne Sofie Logstein ("Det skjer på Bjørndal")
Samferdselsdepartementet viser til vedlagt brev med vedlegg om konsesjonsbestemmelser for Oslo helikopterplass Taraldrud.
Departementet ber om at Luftfartstilsynet bevarer denne henvendelsen. Luftfartstilsynet må selv vurdere hvilket detaljnivå svaret skal ligge på, og hvorvidt deler av henvendelsen svares ut i den pågående prosessen om endring av konsesjonsvilkår, og derfor ikke nødvendigvis må besvares i dette brevet.
For det tilfellet at det vil medføre behov for politiske avklaringer å besvare deler av henvendelsen, eller dersom Luftfartstilsynet av andre grunner ønsker avklaringer fra departementet, bes det om at Luftfartstilsynet tar kontakt med undertegnede for videre dialog.


  • Filstørrelse 315.49 KB
  • Versjon
  • Opprettet 09.11.2022
  • Sist oppdatert 09.11.2022
  • Ikon Last ned