21-20221030b-Meklenborg huseierforening – høringssvar

Vedrørende utvidet konsesjon Oslo helikopterplass - Saksnummer 22/05190
Vi viser til høring knyttet til søknad fra Politidirektoratet om endringer i konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
...
Konsesjonen for helikopterplassen som ble gitt i 2018 var omstridt blant annet fordi helikopterplassen ligger tett på store befolkningsområder med boliger, barnehager og skoler.
Departementet var på denne bakgrunn svært opptatt av å holde aktiviteten ved helikopterplassen til et minimum, men likevel sikre helikopterberedskapens behov for nærhet til Oslo sentrum. Et av departementets tiltak var å begrense antall flybevegelser, noe som Regjeringen gjorde et stort poeng ut av.
...
Vi mener at utvidelse av konsesjonen for helikopterplassen bryter med Departementets premisser for lokalisering av beredskapssentret og helikopterplassen på Taraldrud
...
Vi ber på denne bakgrunn om at søknaden om utvidelse av konsesjon for Oslo helikopterplass må avslås.
For styret i Meklenborg huseierforening
Geir Børdalen (sign)
styreleder


  • Filstørrelse 141.99 KB
  • Versjon
  • Opprettet 21.11.2022
  • Sist oppdatert 21.11.2022
  • Ikon Last ned