Dokumenter fra kontakt- og dialogmøter

Både under reguleringsprosessen, byggeprosessen og etter at driften av senteret er overtatt av Politiet er det holdt forskjellige dialogmøter mellom kommuner og henholdsvis byggherre/politiet/totalentreprenører og med politiet ved beredskapssenteret etter at det ble tatt i bruk

Dialogmøter i driftsfasen

Beredskapssenteret ble overlevert til Politiet 01.09.2020. Det var planlagt offisiell åpning av senteret 06.11.2020, men det ble utsatt på grunn av Covid-situasjonen.

Første dialogmøte i driftsfasen ble avholdt fire måneder etter at beredskapssenteret ble overlevert, i regi av Politets Fellestjenester.

Referanter fra driftsfasen er gjort tilgjengelig på Politiets sider under avsnittet «Dialogmøter med kommunene»:
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/beredskapssenteret/

Dessverre er ikke alle dokumentene fra dialogmøtene tilgjengelig på Politiets nettsider, så i listene nedenfor er det komplementert med filer fra innsynsbegjæringer.

Dialogmøte 2 – 2022

Dialogmøte 1 – 2022

Dialogmøte 4. kvartal 2021 – 12.10.2021

Dialogmøte 3. kvartal 2021 – 24.10.2021

Dialogmøte 2. kvartal 2021 – 23.04.2021

Dialogmøte 1. kvartal 2021 – 08.01.2021

Digalogmøtet for 1. kvartal 2021 ble holdt 08.01.2021 på Teams på grunn av Covid-situasjonen. Dette var det første dialogmøtet etter beredskapssenteret ble overlevert Politiet.

Dialogmøter mellom myndigheter og kommunene fra byggefasen

Hensikten med dialogmøtene i byggefasen var at det skulle være en arena for informasjonsutveksling, rapportering og oppfølging. Kommunenes representanter skulle ivareta innbyggeres interesser og sikre involvering i henhold til anmodningsvedtaket til Stortinget. Sentralt i dialogmøtene var bla.a. miljøoppfølgingsplanen.

I motsetning til kontaktmøtene var tre kommunene kommunene representert på disse møtene: Ski kommune, Oppegård kommune og Oslo kommune ved Bydel Søndre Nordstrand.

Fra myndighetene møtte representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Motaksprosjektet til Politiet, Politiet, totalentreprenøren Skanska, COWID og flere.
Det var Skanska som var ansvarlig for referatene. Disse dialogmøtene ble holdt i byggefaseen inntil beredskapssenteret ble overlevert til Politiet 01.09.2020.

Referatene fra dialogmøtene i byggefasen lå tidligere tilgjengelig på Regjeringsens sider under https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/, men de er dessverre ikke tilgjengelig lengre. Det var Justis- og beredskapsdepartementet som var ansvarlig for disse sidene. Sidene kan imidlertid sees via web.archive.org (Internet Archive WaybackMachine).

https://web.archive.org/web/20210619222830/https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/

Dessverre er ikke pdf-filene tilgjengelige i de historiske arkivene, men de er gjort tilgjengelig her på Taraldrud.ino.

Dialogmøte 6 – 11.06.2019

Dialogmøte 5 – 12.03.2019

Dialogmøte 4 – 11.12.208

Dialogmøte 3 – 11.09.2018

Dialogmøte 2 – 12.06.2018

Dialogmøte 1 – 13.03.2018

Kontaktmøter mellom myndigheter og kommunene

Myndighetene avholdt en del kontaktmøter med Ski kommune og Oppegård kommune i perioden 10.112016 – 15.02.2017, i forbindelse med behandlingen av statlig reguleringsplan. Hensikten med disse møtene var medvirkning til planprogrammet før det ble sendt til offentlig ettersyn. Det var i denne perioden konsekvensutredninger for reguleringsplanen ble utarbeidet.

Planarbeidet ble utført som statlig plan, men de samme kravene til prosess og medvirkning gjelder som for en ordinær kommunal planprosess.

Oslo kommune og Bydel Søndre Nordstrand ble ikke invitert med til disse kontaktmøtene, slik det er et krav om i henhold til god forvaltningsskikk. Plan- og bygningsloven har krav om medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Bjørndal i Oslo er kanskje det området som er mest berørt av støy fra beredskapssenteret.

Planprogrammet for planarbeidet til nytt beredskapssenter ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.10. – 06.12.2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogrammet 07.04.2017.

I likhet med dialogmøtene fra byggefasen, så er ikke referatene lengre tilgjengelige på Regjeringens sider, men de gamle sidene kan sees via web.archive.org (Internet Archive WaybackMachine).

https://web.archive.org/web/20210619222830/https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/ og

https://web.archive.org/web/20210422013937/https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/motereferater/

Dessverre er ikke pdf-filene tilgjengelige i disse historiske arkivene.

Det ble holdt i alt syv kontaktmøter med Ski og Oppegård kommune. Fra myndighetene møtte deltagere fra Justis- og beredskapsdepartementet, Metier og Asplan Viak.