Om Taraldrud.info

Dette nettstedet er laget for å samle og spre informasjon om Taraldrud som ligger i Nordre Follo kommune (tidligere Ski) og som grenser til gamle Oppegård kommune og Bjørndal i Oslo kommune.

Området har vært vernet av Markaloven, men Politiets nasjonale beredskapssenter ble gjennomført som statlig reguleringsplan og området ble tatt ut av Marka.

På Taraldrud er det også planer for en døgnhvileplass for vogntog, der yrkessjåfører kan ta sin lovpålagte døgnhvile.

Det er et alunskiferdeponi som ennå ikke er ryddet opp i og som skaper problemer med avrenning og grunnvann.

Alle disse momentene skaper bekymringer for naturlivet og friluftsaktivitetene i området.

Mange bilder og illustrasjoner er hentet fra konsekvensutredninger og høringsdokumenter. Teksten baserer seg også i stor grad på slike offentlig tilgjengelige kilder.

Hvis du ønsker å dele informasjon som kan være aktuell for denne siden, kan du poste det til redaksjonen.

Vi oppfordrer til å lenke til innhold på nettsiden og innhold kan benyttes fritt dersom Taraldrud.info oppgis som kilde.

Taraldrud.info