Om Taraldrud.info

Dette nettstedet er laget for å samle og spre informasjon Taraldrud som ligger i Ski kommune og som grenser til Oppegård og Oslo kommune.

Området har vært vernet av Markaloven, men nå er Politiets nasjonale beredskapssenter besluttet lagt her.

På Taraldrud er det også planer for en døgnhvileplass for vogntog, der yrkessjåfører kan ta sin lovpålagte døgnhvile.

Det er et alunskiferdeponi som ennå ikke er ryddet opp i og som skaper problemer med avrenning og grunnvann.

Alle disse momentene skaper bekymringer for naturlivet og friluftsaktivitetene i området.

Mange bilder og illustrasjoner er hentet fra konsekvensutredninger og høringsdokumenter. Teksten baserer seg også i stor grad på slike offentlig tilgjengelige kilder.

Hvis du ønsker å dele informasjon som kan være aktuell for denne siden, kan du poste det til redaksjonen.

Vi oppfordrer til å lenke til innhold på nettsiden og innhold kan benyttes fritt dersom Taraldrud.info oppgis som kilde.

Taraldrud.info