Tag: Politidirektoratet

6 innlegg

11-20220907-CAA-Utsatt høringsfrist

Utsatt høringsfrist – endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi viser til vår nylig utsendte høring om endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder antall tillatte flybevegelser til og fra landingsplassen. Høringsfristen ble satt til 1. november 2022. Politidirektoratet har i etterkant av utsendt høring bedt om […]

(08a) 20220804-Vestre-Høringssvar

Høringssvar fra Silja Vestre datert 04.08.2022.
Politidirektoratet har søkt om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder en økning av antall tillatte flybevegelser.
Politiet bør ikke få tillatelse til økt antall flybevegelser, så lenge de overkjører lokalbefolkningen på Bjørndal, og ikke en gang overholder dagens konsesjon.

(04) 20220623-POD-Endring i konsesjonssøknad

Endring i konsesjonssøknad. Brev fra Politidirektoratet til Luftfartstilsynet datert 23.06.2022.
Det vises til Samferdselsdepartementets konsesjonsvedtak av 19. september 2018 for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Etter ett års drift ser politiet at det blir krevende å holde seg innenfor rammen av konsesjonen.
Det er store sesongvariasjoner gjennom året på antall flygninger per uke. I vintermånedene er oppdragsmengden til helikoptertjenesten lavere, samt at været oftere setter begrensinger. På vinteren kan antall bevegelser komme ned i 10-15 per uke. I sommermånedene er det høy aktivitet ute i samfunnet og politihelikopteret er en mer etterspurt ressurs i oppdragsløsningen. For en tjeneste som er oppdragsstyrt ut fra samfunnets behov, viser det seg lite hensiktsmessig å ha et fast antall bevegelser hver uke. Politiet ber derfor at det vurderes om antall bevegelser kan ha sesongvariasjoner eller kan sløyfes.