Høringsuttalelser Oslo helikopterplass, Taraldrud

Høringsuttalelser

Høringen om helikopterkonsesjon ble utført av Luftfartstilsynet og dokumentene kan sees i eInnsyn under sak
2017/14138 – Politiets nasjonale beredskapssenter Taraldrud – Konsesjon:

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe–981105516–14138–2017