18-20221021-JD-Høringssvar

Høring - endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass - Taraldrud
Viviser til Luftfartstilsynets brev 2.8.2022 med vedlegg.
Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.


  • Filstørrelse 230.80 KB
  • Versjon
  • Opprettet 09.11.2022
  • Sist oppdatert 09.11.2022
  • Ikon Last ned