22-20221101a-BBS Høringssvar

Utvidet konsesjon Oslo helikopterplass, Taraldrud - sak nr 22/05190

Vi viser til søknad fra Politidirektoratet om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi viser videre til vår uttalelse datert 10. mai 2022 som vi ønsker å supplere med ytterligere kommentarer.
Se vedlegg

Med vennlig hilsen

Bjørndal boligsammenslutning


  • Filstørrelse 287.92 KB
  • Versjon
  • Opprettet 21.11.2022
  • Sist oppdatert 21.11.2022
  • Ikon Last ned