24-20221219c-CAA-Vedlegg 2 – SINTEF – Oppdatert Støyberegning Politiets Beredskapssenter Taraldrud – 20221025

På oppdrag fra Oslo Politidistrikt har SINTEF gjort en oppdatert beregning av støy rundt Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo.
I 2017 utførte SINTEF en konsekvensutredning for plassering av beredskapssenteret med tanke på helikopterstøy, som gitt i SINTEF Rapport A28080, datert 2017-02-13.
Den oppdaterte beregningen som beskrives i dette notatet baserer seg i stor grad på beregningen fra 2017, men kildedata, trafikkmengde og traséer har blitt revidert. Endringene i inngangsdata og nye resultater presenteres her. For mer utførlig beskrivelse av øvrig grunnlag, se rapport fra forrige beregning.


  • Filstørrelse 840.75 KB
  • Versjon
  • Opprettet 05.01.2023
  • Sist oppdatert 05.01.2023
  • Ikon Last ned