Tag: Luftfartstilsynet

7 innlegg

11-20220907-CAA-Utsatt høringsfrist

Utsatt høringsfrist – endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi viser til vår nylig utsendte høring om endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder antall tillatte flybevegelser til og fra landingsplassen. Høringsfristen ble satt til 1. november 2022. Politidirektoratet har i etterkant av utsendt høring bedt om […]

10-20220824-POD-Utsettelse av høringsfrist

I forbindelse med at Luftfartstilsynet har sendt politiets søknad ut på høring, samt blant annet innsigelser fra administrator for Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» av 25.06.22 har politiet arbeidet videre med saken. … Politiet ønsker derfor at det gjennomføres en ny støyberegning fra Sintef sett ut fra kunnskapen om hvordan […]

(01) 20220215-Politiet-Søknad om endring av konsesjon Oslo helikopterplass, Taraldrud

Forespørsel om endring av konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Fra Politiets helikoptertjeneste datert 15.02.2022. Adressert til Luftfartstilsynet Ønsker: – Økning av antall flybevegelser per år fra 2250 til 2700, en økning på 20% – Begrensninger i antall flybevegelser per uke fjernes, eller gjøres sesongavhengig – Ønske om samhandling med andre […]