Tag: høring

4 innlegg

10-20220824-POD-Utsettelse av høringsfrist

I forbindelse med at Luftfartstilsynet har sendt politiets søknad ut på høring, samt blant annet innsigelser fra administrator for Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» av 25.06.22 har politiet arbeidet videre med saken. … Politiet ønsker derfor at det gjennomføres en ny støyberegning fra Sintef sett ut fra kunnskapen om hvordan […]

(08a) 20220804-Vestre-Høringssvar

Høringssvar fra Silja Vestre datert 04.08.2022.
Politidirektoratet har søkt om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder en økning av antall tillatte flybevegelser.
Politiet bør ikke få tillatelse til økt antall flybevegelser, så lenge de overkjører lokalbefolkningen på Bjørndal, og ikke en gang overholder dagens konsesjon.