Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 18.08.2017 den statlige reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Planprosessen etter plan- og bygningsloven er gjennomført som statlig reguleringsplan, med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som forslagsstiller og Kommunal- og moderniserings­ departementet (KMD) som plan- og vedtaksmyndighet.

Vedtak om reguleringsplan 18.08.2017 (KMD)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok statlig reguleringsplan 18.08.2017.

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kmd/pressemeldinger/2017/nasjonalt/id2567732/

Historisk korrekt side:

https://web.archive.org/web/20210619222830/https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/

Dette er de dokumenter som ble publisert da Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok statlig reguleringsplan (Planvedtaket).

Endelig forslag til reguleringsplan 21.07.2017 (JD)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) oversendte endelig planforslag for politiets nasjonale beredskapssenter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.07.2017 med korreksjoner 11.08.2017.

Historisk korrekt side:

https://web.archive.org/web/20210619222830/https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/

Dette er de dokumenter som fulgte med det reviderte planforslaget: