Tag: politihelikopter

11 innlegg

10-20220824-POD-Utsettelse av høringsfrist

I forbindelse med at Luftfartstilsynet har sendt politiets søknad ut på høring, samt blant annet innsigelser fra administrator for Facebooksiden «Det skjer på Bjørndal» av 25.06.22 har politiet arbeidet videre med saken. … Politiet ønsker derfor at det gjennomføres en ny støyberegning fra Sintef sett ut fra kunnskapen om hvordan […]

(08b) 20210511-Politiet-Tilbakemelding på støyklager fra Silja Vestre

Brev fra Oslo politidistrikt datert 11.05.2021 til Silja Vestre.Vi tar selvsagt imot og registrerer alt du sender oss. Du er imidlertid nå informert om at du ikke kan påregne at alle dine henvendelser heretter foranlediger et svar. Dette er godt innenfor vanlig forvaltningspraksis.Jeg avslutter fra min side med dette brevveksling om dette mellom oss for denne gang.

(09) 20220817-Logstein-Høringssvar

Høring 22/05190 om endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterlandingsplass, Taraldrud
Jeg er en av naboene som bor med utsikt mot Meklenborg idrettsanlegg og dermed har fri sikt mot helikopteret når de velger å fly over idrettsanlegget eller Grønliåsen.
Støyen fra forbipasserende helikoptere er til sjenanse. Med hjemmekontor to til tre arbeidsdager i uken så blir det en del passeringer mens jeg er hjemme.
Om kvelden og natten kan vi ikke ha vinduet i soverommene åpne – vi våkner når helikopteret passerer. Varme dager er det krevende å ligge med lukkede vinduer.
Erik Logstein

(07b) 20220712-Stoyforening-Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik. Notat fra Sven Brun, Norsk forening mot støy, datert 12.07.2022. Dette notatet beskriver virksomheten, bakgrunn og bekymringer etter at Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) ble opprettet ved Taraldrud og Politiets helikoptertjeneste startet sin flyvning med de tre politihelikoptrene fra Oslo helikopterplass, Taraldrud. […]

(04) 20220623-POD-Endring i konsesjonssøknad

Endring i konsesjonssøknad. Brev fra Politidirektoratet til Luftfartstilsynet datert 23.06.2022.
Det vises til Samferdselsdepartementets konsesjonsvedtak av 19. september 2018 for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Etter ett års drift ser politiet at det blir krevende å holde seg innenfor rammen av konsesjonen.
Det er store sesongvariasjoner gjennom året på antall flygninger per uke. I vintermånedene er oppdragsmengden til helikoptertjenesten lavere, samt at været oftere setter begrensinger. På vinteren kan antall bevegelser komme ned i 10-15 per uke. I sommermånedene er det høy aktivitet ute i samfunnet og politihelikopteret er en mer etterspurt ressurs i oppdragsløsningen. For en tjeneste som er oppdragsstyrt ut fra samfunnets behov, viser det seg lite hensiktsmessig å ha et fast antall bevegelser hver uke. Politiet ber derfor at det vurderes om antall bevegelser kan ha sesongvariasjoner eller kan sløyfes.

(01) 20220215-Politiet-Søknad om endring av konsesjon Oslo helikopterplass, Taraldrud

Forespørsel om endring av konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Fra Politiets helikoptertjeneste datert 15.02.2022. Adressert til Luftfartstilsynet Ønsker: – Økning av antall flybevegelser per år fra 2250 til 2700, en økning på 20% – Begrensninger i antall flybevegelser per uke fjernes, eller gjøres sesongavhengig – Ønske om samhandling med andre […]