Tag: støyklage

2 innlegg

15-20200912-Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud

Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud. Norsk forening mot støy viser til vår innsynsbegjæring datert 08.08.2022 og til midlertidig svar datert 15.08.2022 fra seksjonsleder Hilde Hognestad Straumann ved Helikoptertjenesten, Oslo Politidistrikt. Vi kan foreløpig ikke se å ha mottatt noe svar på vår innsynsbegjæring om • flybevegelser ved […]

(08b) 20210511-Politiet-Tilbakemelding på støyklager fra Silja Vestre

Brev fra Oslo politidistrikt datert 11.05.2021 til Silja Vestre.Vi tar selvsagt imot og registrerer alt du sender oss. Du er imidlertid nå informert om at du ikke kan påregne at alle dine henvendelser heretter foranlediger et svar. Dette er godt innenfor vanlig forvaltningspraksis.Jeg avslutter fra min side med dette brevveksling om dette mellom oss for denne gang.