(07b) 20220712-Stoyforening-Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud - trasévalg og avvik.
Notat fra Sven Brun, Norsk forening mot støy, datert 12.07.2022.
Dette notatet beskriver virksomheten, bakgrunn og bekymringer etter at Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) ble opprettet ved Taraldrud og Politiets helikoptertjeneste startet sin flyvning med de tre politihelikoptrene fra Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi reiser begrunnet tvil om beredskapssenteret er i stand til å rapportere og evaluere støy på en fullgod måte. Vi ser sviktende prosedyrer for dokumentasjon, rapportering, behandling, evaluering og oppfølging av støyhensyn. Dette gjelder i egen drift, overfor naboer og publikum, til vertskommune og Oslo kommune.


  • Filstørrelse 20.16 MB
  • Versjon
  • Opprettet 01.08.2022
  • Sist oppdatert 01.08.2022
  • Ikon Last ned