Tag: Norsk forening mot støy

3 innlegg

15-20200912-Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud

Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud. Norsk forening mot støy viser til vår innsynsbegjæring datert 08.08.2022 og til midlertidig svar datert 15.08.2022 fra seksjonsleder Hilde Hognestad Straumann ved Helikoptertjenesten, Oslo Politidistrikt. Vi kan foreløpig ikke se å ha mottatt noe svar på vår innsynsbegjæring om • flybevegelser ved […]

(07b) 20220712-Stoyforening-Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik

Dette notatet beskriver virksomheten, bakgrunn og bekymringer etter at Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) ble opprettet ved Taraldrud og Politiets helikoptertjeneste startet sin flyvning med de tre politihelikoptrene fra Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi reiser begrunnet tvil om beredskapssenteret er i stand til å rapportere og evaluere støy på en fullgod måte. Vi ser sviktende prosedyrer for dokumentasjon, rapportering, behandling, evaluering og oppfølging av støyhensyn. Dette gjelder i egen drift, overfor naboer og publikum, til vertskommune og Oslo kommune.

(07a) 20220713-Stoyforening-Oslo helikopterplass, Taraldrud – avvik fra konsesjon

Oslo helikopterplass, Taraldrud – avvik fra konsesjon. Brev datert 13.07.2022 fra Norsk forening mot støy til Luftfartstilsynet. Norsk forening mot støy viser til vårt notat om Oslo helikopterplass, Taraldrud. Vi ber om at Luftfartstilsynet gjør et grundig tilsyn og vurderer virksomhet ved helikopterplassen, i lys av de avvik vi peker […]