Tag: Taraldrud

2 innlegg

(01) 20220215-Politiet-Søknad om endring av konsesjon Oslo helikopterplass, Taraldrud

Forespørsel om endring av konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Fra Politiets helikoptertjeneste datert 15.02.2022. Adressert til Luftfartstilsynet Ønsker: – Økning av antall flybevegelser per år fra 2250 til 2700, en økning på 20% – Begrensninger i antall flybevegelser per uke fjernes, eller gjøres sesongavhengig – Ønske om samhandling med andre […]

(02) 20220503-BBS-Uttalelse til endring av konsesjon for Oslo helikopterplass

Kommentar fra Bjørndal boligsammenslutning (BBS) datert 03.05.2022 angående ønske om endringer i konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
En utvidelse av virksomheten ved helikopterplassen vil bryte med premissene for etablering av beredskapssentret så nær befolkningstette områder.
Vi vil derfor be Luftfartstilsynet avvise søknaden om utvidelse av helikopteraktiviteten på sentret.