11-20220907-CAA-Utsatt høringsfrist

Utsatt høringsfrist - endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi viser til vår nylig utsendte høring om endring av konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud. Endringen gjelder antall tillatte flybevegelser til og fra landingsplassen.
Høringsfristen ble satt til 1. november 2022.
Politidirektoratet har i etterkant av utsendt høring bedt om en forlengelse av høringsfristen og en endring av søknaden. Dette har sammenheng med to forhold:
- Politidirektoratet har kommet til at de ønsker å søke om et større antall tillatte flybevegelser enn det de i utgangspunktet ba om. Nytt ønsket antall flybevegelser er 3000 pr år (i løpet av en tolvmånedersperiode).
- Politidirektoratet ønsker å underbygge søknaden med en ny støyberegning. Denne støyberegningen er foreløpig ikke gjennomført, men antas å være på plass i begynnelsen av oktober.
Luftfartstilsynet tar Politidirektoratets endrede søknad til etterretning, og finner at det ikke er hensiktsmessig å fastholde den tidligere fastsatte høringsfristen.


  • Filstørrelse 321.36 KB
  • Versjon
  • Opprettet 21.09.2022
  • Sist oppdatert 21.09.2022
  • Ikon Last ned