14-20220912-Rygg-Høringssvar

Politiets beredskapssenter er bygget i kort avstand fra flere boligområder, noe som naturlig fører til at en
del mennesker blir berørt av støy derfra. Til tross for at jeg bor i Lyngåsen borettslag, som ligger i relativ
kort avstand fra beredskapssenteret, var jeg i utgangspunktet positiv til bygging av beredskapssenteret.
Jeg ble også beroliget av at det ble lovet at helikoptrene i stor grad skulle unngå å ta av og lande over
boligområder. Denne lovnaden holdes ikke!


  • Filstørrelse 1.92 MB
  • Versjon
  • Opprettet 21.09.2022
  • Sist oppdatert 21.09.2022
  • Ikon Last ned