Tag: flybevegelser

1 innlegg

15-20200912-Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud

Vi minner om innsynsbegjæring – Oslo helikopterplass, Taraldrud. Norsk forening mot støy viser til vår innsynsbegjæring datert 08.08.2022 og til midlertidig svar datert 15.08.2022 fra seksjonsleder Hilde Hognestad Straumann ved Helikoptertjenesten, Oslo Politidistrikt. Vi kan foreløpig ikke se å ha mottatt noe svar på vår innsynsbegjæring om • flybevegelser ved […]