Tag: BBS

1 innlegg

(02) 20220503-BBS-Uttalelse til endring av konsesjon for Oslo helikopterplass

Kommentar fra Bjørndal boligsammenslutning (BBS) datert 03.05.2022 angående ønske om endringer i konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
En utvidelse av virksomheten ved helikopterplassen vil bryte med premissene for etablering av beredskapssentret så nær befolkningstette områder.
Vi vil derfor be Luftfartstilsynet avvise søknaden om utvidelse av helikopteraktiviteten på sentret.