Kategori: Planvedtak for Politiets nasjonale beredskapssenter

5 innlegg

Dokumenter tilhørende statlig reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter vedtatt 18.08.2017

2017-08-18 a Planvedtak for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (KMD)

Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21. juli 2017 og 11. august 2017, vedlagt revidert planforslag for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vedtaksmyndighet […]

2017-08-18 e Vedlegg 18-Høringsuttalelser politiets nasjonale beredskapssenter

Høringsuttalelser til offentlig ettersyn av planforslaget og forslagsstillers kommentarer Vedlegg nr. 18 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Statlig reguleringsplan til offentlig ettersyn Høringsuttalelser med Justis- og beredskapsdepartementetskommentarer   Tematiske kommentarer til høringsuttalelsene Blant det store antall høringsuttalelser er det en del problemstillinger som går igjen – spesielt spørsmål knyttet […]

2017-08-18 d Revidert støyrapport – Nye forbedrede støydempingstiltak og støysonekart (RPR)

Støy fra skyte- og treningsaktiviteter Vedlegg nr. 11-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber Prosjekt AS Det er sett på en mengde ulike måter å redusere skytestøyen på. Dette notatet tar for seg alle de nye støydempingstiltakene som er funnet mulig å gjennomføre uten at politiets treningsmuligheter […]

2017-08-18 b Reguleringsbestemmelser for politiets nasjonale beredskapssenter (KMD)

Reguleringsbestemmelser Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud i Ski kommune (gnr. 105/bnr. 1, m.fl.) 1. Planens formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av politiets nasjonale beredskapssenter og samtidig sikre viktige natur- og friluftsverdier i planområdet.