Tag: Planvedtak

1 innlegg

2017-08-18 a Planvedtak for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (KMD)

Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21. juli 2017 og 11. august 2017, vedlagt revidert planforslag for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vedtaksmyndighet […]