2017-08-18 a Planvedtak for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (KMD)

Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21. juli 2017 og 11. august 2017, vedlagt revidert planforslag for politiets nasjonale
beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vedtaksmyndighet for statlige arealplaner, jf. plan- og bygningsloven § 6-4.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Departementet har foretatt endringer i reguleringsbestemmelsene for å sikre at støybelastningen fra senteret
begrenses. Departementet mener at planen nå tar hensyn til omgivelsene så langt det er mulig, uten at det går på bekostning av beredskapssenterets funksjonalitet.


  • Filstørrelse 5.12 MB
  • Versjon 18.08.2017
  • Opprettet 25.06.2018
  • Sist oppdatert 25.06.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar