2017-08-18 b Reguleringsbestemmelser for politiets nasjonale beredskapssenter (KMD)

Reguleringsbestemmelser
Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud i Ski kommune (gnr. 105/bnr. 1, m.fl.)
1. Planens formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av politiets nasjonale beredskapssenter og samtidig sikre viktige natur- og friluftsverdier i planområdet.


  • Filstørrelse 1.53 MB
  • Versjon 18.08.2017
  • Opprettet 25.06.2018
  • Sist oppdatert 25.06.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar