2017-08-18 d Revidert støyrapport – Nye forbedrede støydempingstiltak og støysonekart (RPR)

Støy fra skyte- og treningsaktiviteter
Vedlegg nr. 11-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter
Utarbeidet av: Rieber Prosjekt AS

Det er sett på en mengde ulike måter å redusere skytestøyen på. Dette notatet tar for seg alle de nye støydempingstiltakene som er funnet mulig å gjennomføre uten at politiets treningsmuligheter blir vesentlig begrenset eller forringet.
Dette notatet må sees på som et tillegg til konsekvensutredningsdokumentet «Støy fra skyte og treningsaktiviteter», vedlegg nr. 11 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter, utarbeidet av Asplan Viak AS, datert 09.05.2017. Det er derfor ikke gjort rede for detaljer omkring beregningsmetoder og liknende


  • Filstørrelse 5.97 MB
  • Versjon 14.08.2017
  • Opprettet 25.06.2018
  • Sist oppdatert 12.01.2024
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar