(02) 2017-09-14 CAA Høring – søknad om konsesjon Oslo helikopterplass, Taraldrud

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud
Politidirektoratet søkte i oversendelse datert 21. august 2017 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud.

 

Høringsdokumentene er tilgjengelige på Luftfartstilsynets nettsider (www.luftfartstilsynet.no), under fanene «Aktuelt» og «Høringer». Høringsinstansene (jf. vedlagt adresseliste) mottar dessuten høringen per e-post.

Luftfartstilsynet ber om at høringsinstansene på grunnlag av høringsdokumentene gjør en bredt anlagt vurdering av lufthavnens drift opp mot allmenne hensyn. Særlig vekt legges på de hensyn som er tatt inn i konsesjonsforskriften § 1 bokstav b.

Ved siden av de forhold høringsinstansene selv ønsker å ta opp, ber vi om at det i en eventuell høringsuttalelse tas stilling til de forhold som fremheves i pkt. 3.1 flg.

Luftfartstilsynet har delegert myndighet i konsesjonssaker på det vilkår at konsesjonssaker av politisk karakter skal forelegges Samferdselsdepartementet.1 Luftfartstilsynet vil uansett tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen, men vil i løpet av høringsperioden be Samferdselsdepartementet vurdere spørsmålet om avgjørelsesinstans i saken.


  • Filstørrelse 216.41 KB
  • Versjon 14.09.2017
  • Opprettet 11. juli 2018
  • Sist oppdatert 11. juli 2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.