(04) 2017-10-09 Even Bull Holmen – Høringsinnspill

Som nabo til Politiets planlagte Nasjonale skyte, sprengnings og helikoptertreningssenter Taraldrud, ønsker jeg til tross for at bemerkninger ikke vil bli ihensyntatt, å komme med følgende bemerkninger.
Ref vedlagte brev.


Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1 – heretter konsesjonsforskriften) § 1 bokstav b, som lyder:
«Formålet med forskriften er: b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting.»
Jeg kan ikke se at det er hensiktsmessig disponering av arealer å bygge en ny landingsplass så lenge det finne svært mye bedre alternativer.
Hensynet til miljø er riktignok så til de grader overkjørt av byråkratene i Justisdepartementet og Kommunaldepartementet, men det er ikke mulig å tillate en slik landingsplass hvis ikke også dere er klare til knuse dette hensynet.
Helikoptrene flyr også om natta. Hver natt. Hele året. Friluftsområdene våre blir dermed ubrukelige også etter leggetid. Og i helgene. Og i skoleferiene.


  • Filstørrelse 265.69 KB
  • Versjon 09.10.2017
  • Opprettet 8. juni 2018
  • Sist oppdatert 8. juni 2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.