(13b) 2017-10-31 Statnett – Rapport om inspeksjon av 420 kV-ledning

Statnett uttaler seg til konsesjonen ved å være eier av 420 kV-ledning Frogner – Follo som går gjennom planområdet.
Statnett bemerker at vi ikke må hindres i å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs transmisjonsnettledningen. Statnett planlegger for å benytte drone til å fly over/under/ved siden av ledningen og gjøre detaljinspeksjoner av ledningen langs E6. Vi har på denne bakgrunn utarbeidet en rapport som beskriver Statnetts behov knyttet til inspeksjon av transmisjonsnettledningene med droner, og herunder beskriver utfordringer og konsekvenser for «nærføringen» mellom landingsplassen på Politiets Nasjonale Beredskapssenter og vår droneaktivitet langs ledningen.


  • Filstørrelse 345.96 KB
  • Versjon 31.10.2017
  • Opprettet 20.03.2018
  • Sist oppdatert 20.03.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar