Kategori: Henvendelser fra Norsk forening mot støy angående høring 2022

8 innlegg

Brev og dokumenter utarbeidet av Norsk forening mot støy angående høring 2022 om endring av konsesjonsvilkår for å kunne utvide bruken av helikopter ved Oslo helikopterplass, Taraldrud

20221028a Vi ber om tiltak etter påviste avvik fra helikopterkonsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud

Norsk forening mot støy ber om tiltak etter påviste avvik fra helikopterkonsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud
Vi ber Luftfartstilsynet vurdere de brudd på konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud som vi har pekt på. Vi ber Luftfartstilsynet vurdere om det skal innføres pålegg om overtredelsesgebyr, sanksjonsbestemmelser eller andre tiltak for å sikre at Politiets helikoptertjeneste forholder seg til gjeldende regelverk.