20221028b Vedlegg 1 Politiet-20220916-Svar på innsynsbegjæring

Svar på Innsynsbegjæring - flybevegelser ved ENTX - Oslo helikopterplass Taraldrud - Norsk forening mot støy

Oslo Politidistrikt (OPD) V/Politiet helikoptertjeneste (PH) Viser til innsynsbegjæring av 8.august 2022.
Det gis med dette innsyn i dokumentene i tråd med innsynsbegjæringen.
Vedlegg 1: "regneark numbers" gir en oversikt over flybevegelser på bakgrunn av innmelding fra flygende personell. Denne måten å registrere flybevegelser ble avsluttet i april 2022.
Vedlegg 2: "kopi av bevegelser" er en sammenstilling av manuell telling av bevegelser fra juli 2021 til juni 2022.

Til orientering foreligger det ikke en oversikt som viser antall flybevegelser per uke og det vil være uforholdsmessig byrdefullt, endog umulig å utarbeide en slik oversikt. Det følger av Offentleglova § 9 at forvaltningsorganet kun har plikt til å utarbeide sammenstilling av elektronisk lagrede opplysninger hvis slik sammenstilling kan "gjerast med enkle framgangsmåtar".


  • Filstørrelse 160.14 KB
  • Versjon
  • Opprettet 31.10.2022
  • Sist oppdatert 31.10.2022
  • Ikon Last ned