20221028a Vi ber om tiltak etter påviste avvik fra helikopterkonsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud

Norsk forening mot støy ber om tiltak etter påviste avvik fra helikopterkonsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud
Vi ber Luftfartstilsynet vurdere de brudd på konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud som vi har pekt på. Vi ber Luftfartstilsynet vurdere om det skal innføres pålegg om overtredelsesgebyr, sanksjonsbestemmelser eller andre tiltak for å sikre at Politiets helikoptertjeneste forholder seg til gjeldende regelverk.

Vi ber spesielt om at følgende punkter blir vurdert:
1. Manglende rutiner for å ha oversikt over trafikkomfang og flybevegelser (jfr. punkt 2 i konsesjon)
2. Overtredelse av antall flybevegelser i konsesjon (jfr. punkt 2 i konsesjon)
3. Etterlevelse av miljøkrav for utarbeidelse av inn- og utflyvningstraséer i henhold til statlig planvedtak (jfr. punkt 3 i konsesjon)
4. Mangelfulle rutiner for oppfølging av støyklager (jfr. punkt 3 i konsesjon om etterlevelse av miljøoppfølgingsplan i planvedtak)


  • Filstørrelse 162.68 KB
  • Versjon
  • Opprettet 31.10.2022
  • Sist oppdatert 31.10.2022
  • Ikon Last ned