Kategori: Helikopterplass - høringsuttalelser

64 innlegg

Høringsuttalelser fra høringen utført av Luftfartstilsynet 15. september til 10. november 2017

(50b) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Innstilling om konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

Luftfartstilsynet viser til søknad datert 21. august 2017 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha helikopterplass ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud. 3.4. Oppsummering På bakgrunn av ovennevnte mener Luftfartstilsynet at konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret er forenlig med allmenne hensyn på de vedlagte vilkårene. 4. Innstilling til vedtak […]

(50a) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Oversendelse av kopi av innstilling Taraldrud helikopterplass

Vedlagt er Luftfartstilsynets innstilling til vedtak om konsesjon for helikopterplass ved Politiets nasjonale beredskapssenter. Ut fra innstillingen vil helikopterplassen kalles Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret. Kopi av innstillingen med utkast til konsesjonsvilkår oversendes ved denne e-posten til høringsinstansene i saken. Innstillingen med vedlegg har tidligere i dag blitt oversendt Samferdselsdepartementet for avgjørelse.

(48b) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Utkast konsesjonsvilkår – Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

1 Konsesjonshavers ansvar Politidirektoratet (org. nr. 982 531 950) er konsesjonshaver og ansvarlig for å anlegge, drive og inneha landingsplassen i overensstemmelse med konsesjonsvedtaket og de tilhørende konsesjonsvilkårene. 2 Bruk av landingsplassen Landingsplassen er til privat bruk, og kan brukes bare etter tillatelse fra konsesjonshaver. Konsesjonshaver plikter å gjøre brukere […]

(50c) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Utkast konsesjonsvilkår – Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

1 Konsesjonshavers ansvar Politidirektoratet (org. nr. 982 531 950) er konsesjonshaver og ansvarlig for å anlegge, drive og inneha landingsplassen i overensstemmelse med konsesjonsvedtaket og de tilhørende konsesjonsvilkårene. 2 Bruk av landingsplassen Landingsplassen er til privat bruk, og kan brukes bare etter tillatelse fra konsesjonshaver. Konsesjonshaver plikter å gjøre brukere […]

(48a) 2018-04-27 Luftfartstilsynet-Innstilling om konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

Luftfartstilsynet viser til søknad datert 21. august 2017 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha helikopterplass ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud. 3.4. Oppsummering På bakgrunn av ovennevnte mener Luftfartstilsynet at konsesjon for Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret er forenlig med allmenne hensyn på de vedlagte vilkårene. 4. Innstilling til vedtak […]