(39b) 2017-09-29 Helseetatens innspill til høringssvar fra Oslo

Av søknaden fremgår det at utflyvningstraséen i all hovedsak vil være nordover forbi boligområdene på Slimeåsen og Bjørndal. Vi savner en grundig gjennomgang av hvorfor Politiet ønsker spesielt denne traséen, hvilke andre alternativer som er mulige, samt hvilke alternativer som er forkastet. Ut ifra dokumentene vi har fått, ser det ut til at traséen østover over ubebodde områder også kan brukes. For beboerne i boligområdene som nevnt, antar vi at denne traséen heller vil være å foretrekke.
Selv om boligområdene vil ligge utenfor gul sone i T-1442/2016 for helikopterstøy isolert sett, kan det tenkes at totalbelastningen av støyen fra helikoptertrafikk, skyting og eksplosjoner på beredskapsområdet og veitrafikk fra E6 vil kunne gjøre at flere boliger blir liggende i gul sone for sumstøyen fra disse kildene. Dette vil i så fall bety at beboerne i dette området kan få en for høy støybelastning.
Før videre arbeid med konsesjonen, bør det utarbeides et sumstøykart som viser den totale støybelastningen for boligområdene som nevnt, samt at det bør foreligge en grundig vurdering av andre traséer.


  • Filstørrelse 790.28 KB
  • Versjon 29.09.2017
  • Opprettet 20. mars 2018
  • Sist oppdatert 7. mai 2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.