2017-01-12 PNB-Kontaktmøte Ski og Oppegård

Møte 12.01.2017 mellom Politiets nasjonale beredskapssenter og Ski og Oppegård kommune, Ski rådhus.
- Gjennomgang av merknader til planprogrammet
- Forslag til avbøtende tiltak fra Oppegård kommune
- Plankart, støysonekart
- Alternative plasseringer av verneverdige bygg på Taraldrud gård og krigsminnesmerke


  • Filstørrelse 75.46 KB
  • Versjon 2017-01-12
  • Opprettet 06.07.2020
  • Sist oppdatert 06.07.2020
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar