Kategori: Dialogmøte 3 PNB

1 innlegg

Dialogmøte 3 PNB: Møte 11.09.2018

2018-09-11 Skanska-Referat fra dialogmøte 3

Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått. Hovedhensikt er oppfølging av: • Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Anmodningsvedtak • Kompenserende tiltak • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker Innspill og kommentarer til temaene ble notert, …