Kategori: Dialogmøte 2 PNB

1 innlegg

Dialogmøte 2 PNB: Møte 12.06.2018

2018-06-12 Skanska-Referat fra dialogmøte 2

Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått. Hovedhensikt er oppfølging av: • Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Anmodningsvedtak • Kompenserende tiltak • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker Innspill og kommentarer til temaene ble notert, …