Kategori: Dialogmøte 1 PNB

2 innlegg

Dialogmøte 1 PNB: Konstituerende møte 13.03.2018

2018-03-13 Agenda dialogmøte 1

Agenda for konstituerende møte 13.03.2018.
Dialogmøte mellom byggherre, total entreprenør og nabokommuner for realisering av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)

Agenda:

Innledning: Bakgrunn og hensikt v/Paul
Gjennomgang av hovedpunkter i plan for anleggsfasen (vedlegg til IG) v/Marit
Gjennomgang av forslag til fast agenda i månedlige møter v/Marit:
Status krav/tiltak i MOP
Status kompenserende tiltak
Status andre aktuelle tiltak
Gjennomgang av eventuelle avvik
Diskusjon/avklaring/konstituering v/Paul