02) NGI-rapport – Geokjemisk kartlegging og volumestimat av svartskifer

NGI ble engasjert av Åsland Næringspark Eiendom AS til å gjøre en supplerende undersøkelse av området på Taraldrud hvor det tidligere har blitt fylt masser av svart leirskifer. Målet med undersøkelsen var å vurdere skifermassenes syredannende potensial og radioaktivitet, samt forsøke å gi et nærmere estimat av volumet til skifermassene. Dette skal gi et bedre grunnlag for å velge tiltaksløsning, som er etterspurt av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.


  • Filstørrelse 9.33 MB
  • Versjon 28.04.2017
  • Opprettet 13. mars 2018
  • Sist oppdatert 27. mars 2018
  • Ikon Last ned