201511-a Vedtatt planprogram

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 14-2 samt forskrift om konsekvensutredninger § 6, jfr. denne lovens § 14-6, vedtas planprogram for detaljregulering for døgnhvileplasser ved Taraldrud, datert 12.11.15, med endringer av 22.2.16.
Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker, i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygnings-loven og Forvaltningsloven


  • Filstørrelse 322.02 KB
  • Versjon 29.01.2016
  • Opprettet 28.08.2019
  • Sist oppdatert 28.08.2019
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar