2014-01-29 JD-Svar på spørsmål om Ski som lokaliseringsalternativ

Jeg viser til Deres brev av 16.12.2013 om Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole.

For å sikre god fremdrift dersom vi mot formodning ikke finner en løsning på Alna, vil vi samtidig med skisseprosjekteringen på Alna vurdere alternative tomter og utrede alternative løsninger for å øke politiets nasjonale beredskap. Det tas sikte på en snarlig avklaring av hvilke alternative tomtevalg som skal utredes nærmere. Ved vurdering av alternative lokaliseringer vil det bli lagt vekt på bl.a. byggetid og kostnader, og ikke minst politioperative hensyn. Jeg takker for Deres innspill og vil ta det med i det videre arbeidet.


  • Filstørrelse 77.14 KB
  • Versjon 29.01.2014
  • Opprettet 14.04.2018
  • Sist oppdatert 14.04.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar