2013-04-09 Ski-Vedlegg 2 (Norconsult: Lokaliseringsanalyse – Nasjonalt beredskapssenter)

Nasjonalt beredskapssenter og politihøgskole
Lokaliseringsanalysen er utarbeidet på oppdrag for Taraldrud Eiendom AS, som har ønsket en vurdering av eiendommens egnethet for lokalisering av nasjonalt beredskapssenter for politiet.

Taraldrud Eiendom AS har hatt tett kontakt med Ski kommune i denne saken, og rapporten inngår som grunnlag for et innspill til politisk ledelse i kommunen.
Rapporten viser at lokaliseringsalternativet Taraldrud tilfredsstiller viktige kriterier for lokalisering av nasjonalt beredskapssenter:

  • Taraldrud har enkel og kort adkomst til hovedvegnettet
  • Taraldrud har minimum 3 adkomstalternativer
  • Helikopterplassen tilfredsstiller forskriftens krav for inn- og utflygningsflater
  • ikke vesentlige konsekvenser for nærliggende større boligområder
  • Ikke vesentlige konsekvenser for naturmiljø og friluftsliv.

Det kritiske punktet er at planområdet ligger innenfor virkeområdet for Markaloven, slik at det må forutsettes at spørsmålet om justering av markagrensen kan løses.
Områdets størrelse og fleksibilitet gir muligheter for en eventuell samlokalisering med ny politihøgskole.


  • Filstørrelse 3.77 MB
  • Versjon Rev. 1 (09.04.2013)
  • Opprettet 15.04.2018
  • Sist oppdatert 15.04.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar