2013-12-16 Ski-Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole

Jeg viser til pågående utredning av lokaliseringsalternativer for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøyskole. Kommunestyret i Ski ønsker å peke på Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter.

Kommunestyret i Ski fattet følgende vedtak i møte 11.12.13:

«Kommunestyret i Ski ber ordfører ta initiativ overfor regjeringen om Taraldrud som mulig lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og som lokalisering for ny nasjonal politihøyskole.»


  • Filstørrelse 142.15 KB
  • Versjon 16.12.2013
  • Opprettet 14.04.2018
  • Sist oppdatert 14.04.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar