2013-12-04 Oppegård-Ber om møte med Justisdepartementet

Oppegård kommune er kjent med planer for et nytt beredskapssenter i Oslo-området, og at ulike aktører nå fremmer mulige plasseringer for senteret. Det er foreløpig omtalt fem alternative plasseringer: Alnabru, Alna/Kjeldsrud, Lahaugmoen i Skedsmo, Rygge i Østfold og Taraldrud på grensen mellom Oppegård og Ski.

Den 28.11.13 ble det avholdt et informasjonsmøte for kommunestyret i Ski. Der ble det på vegne av grunneiere presentert muligheter for et beredskapssenter med helikopterbase og politihøgskole på Taraldrud.

Oppegård kommune ser med stor uro på dette scenarioet. Hovedgrunnen er at hele det aktuelle området ligger i Marka.

Et mulig beredskapssenter på Taraldrud vil få store samfunnsmessige konsekvenser for Oppegård. Oppegård kommune vil derfor be om et mote for å få Justisdepartementets foreløpige vurdering av alternativet på Taraldrud, og en orientering om den videre prosessen for etablering av et nytt beredskapssenter.


  • Filstørrelse 188.50 KB
  • Versjon 04.12.2013
  • Opprettet 14.04.2018
  • Sist oppdatert 14.04.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar