16) Vedlegg 12: Svar på kommentarer til tiltaksplanen

Dette notatet gir en gjennomgang og Multiconsults vurdering av Statens Strålevern kommentarer til tidligere utarbeidede tiltaksplan for håndtering av radioaktiv forurensning ved Taraldrud Alunskiferdeponi, 125868-RIGm-RAP002, datert 24.6.2014


  • Filstørrelse 307.51 KB
  • Versjon 15.05.2015
  • Opprettet 18.03.2018
  • Sist oppdatert 19.03.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar