09) Vedlegg 4: Geoteknisk datarapport

Taraldrud - Deponering av alunskifer

Rapport 125868-RIG-RAP-001 beskriver gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse for Øst Plan AS på
alunskiferdeponi på Taraldrud i Ski kommune.


  • Filstørrelse 4.54 MB
  • Versjon 28.03.2014
  • Opprettet 18.03.2018
  • Sist oppdatert 19.03.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar